Sunday, 9 October 2011

“ MAKASALANAN BA ANG MUNDO O SADYANG KOSERBATIBO LANG ANG MGA PILIPINO ? “

“ MAKASALANAN BA
ANG MUNDO O SADYANG
KOSERBATIBO LANG
ANG MGA PILIPINO ? “


Isang pananaliksik ukol sa
pagsusulong ng diborsiyo sa Pilipinas
at ang mga saklaw nito.

I. Panimula

A. Saligan ng Pag-aaral:

Ang diborsiyo ay isang legal na pagpapawalang bisa ng kasal at ang pagtatanggal ng responsibilidad bilang mag-asawa. Ito ay unang nabanggit sa isang lumang kasulatan ng mga batas na kilala sa katawagan na Code of Hammurabi noong taong 1760 B.C. Maaari lamang makipag-diborsiyo ang lalaki sa kayang asawa kapag ito ay patuloy na hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanyang kinakasama. Batay naman sa Medieval Period na ang simbahang katoliko ang sentro ng sosyal at politikal na institusyon sa kanluran, ang diborsiyo ay hindi epektibo. Sinasabi na ang pakikiapid ay hinahalintulad sa diborsiyo. Sa kadahilanan, na ang pakikiapid ay hindi naaayon sa sampung utos ng Diyos, ang diborsiyo ay wala ring kapatawarang kasalanan. Dahil nananatili itong dominante, hanggang sa kasalukuyan ito ay sinusulong.

Ganoon nga ang lagay ng ating bansa ngayon. Sa 15 taon na pagdedebate ukol sa pagsusulong ng diborsiyo sa bansa ay wala pang ring o hindi pa rin sapat ang bilang ng tao upang tuluyang maging legal ang diborsiyo sa bansa. May mangilan-ngilan na nagsusulong nito ngunit hanggang sa huli ay hindi pa rin nagwawagi.

Ang Gabriela Partylist Representative na si Luzviminda Iligan ang isa sa pinakabago na naghain ng House Bill no. 1799 na nagsusulong maging legal ang diborsiyo sa Pilipinas. Pinakikita niya rito ang mabuting epekto para sa kababaihan at kabataan na naaabuso ng kanilang Padre de pamilya. Ngunit para naman kay Senador Tito Sotto, ang pagpapatupad sa nasabing bill ay lalo lamang magiging ugat ng hindi maayos na pamilya at ang maaaring pananamantala ng ilang mag-asawa upang maghiwalay kaagad sa mababaw na dahilan.


B. Layunin ng Pag-aaral:

Layunin ng pananaliksik na ito na malaman kung ang pagsusulong ng diborsiyo sa Pilipinas ng ay tama lang na ipatupad o sundin pa rin ang dating nakasanayan na ang kasal ay sagrado at hindi na maaari pang baliin o ipaliwalang bisa. Nais ding nitong palawigin ang kaalaman tungkol sa isinusulong na Divorce Bill dito sa Pilipinas, at ang mga dahilan bakit hindi ito maipasa gayun din ang maipaalam ang positibo at negatibong epekto nito sa indibidwal, pamilya at sa lipunan.
C. Pagpapahayag ng Suliranin:
1. Sang ayon ka ba sa pagpapatupad ng Diborsiyo sa Pilipinas ?
2. Ano sa tingin mo ang ugat ng pagsusulong ng Diborsiyo sa Pilipinas ?
3. Ano sa iyong palagay ang epekto ng diborsiyo sa pamilya lalo na sa mga anak?
4. Ano sa iyong palagay ang magiging epekto ng diborsiyo sa isang bansa ?
5. Sa iyong palagay, mas marami ba ang makikinabang kung ang diborsiyo ay magiging legal sa Pilipinas?

D. Lawak at sakop ng pag-aaral:

Ang pokus ng pananaliksik na ito ay ang ugat at epekto ng diborsiyo sa pangkalahatan.


E. Pagbibigay katuturan sa mga katagang ginamit.

 Code of Hammurabi
 Medieval Period
 Gabriela Party list
 House Bill no. 1799


F. Kahalagahan:

Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito ay pagpapakita ng mabuting at masamang epekto ng diborsiyo sa bansa. Ang mahabang usapin sa senado ang isa sa mga factor kung bakit ito ang aming napili para saliksakin. Ang dahilan at epekto ng diborsiyo ang pokus ng aming pag-aaral, dahil malaking epekto ang diborsiyo sa ilang mga bagay. Katulad ng lamang ng maayos na pamilya gayun din naman ang relasyon sa pagitan ng mag-asawa. Aming din maipapakita ang mabuti at masamang epekto ng diborsiyo sa isang indibidwal, pamilya at bansa. Sa kabilang banda maibabahagi namin ang istatistika mg ilang mga bansa na nagpapatupad na ng diborsiyo sa kani-kanilang bansa at ang epketo nito sa pangkalahatan lalong-lalo na sa pamilya.


II. Metodolohiya
Ang paraang aming ginamit sa pananaliksik ay ang Survey Questionnaire. Ang Survey Questionnaire ay ginagamit upang makakalap ng datos mula sa iba't ibang tao. Isa ito sa pinakaginagamit na paraan. Ito ay aming pinamahagi sa 100 respondents sa Lyceum of the Philippines University – Cavite Campus. Ang iba pang datos na aming nalakap ay galing sa mga onlayn sites.II. Paglalahad, Pagsusuri at Pagpapakahulugan ng datos

Ayon sa aming sarbey ito ang :Batay sa tsart na ito, makikita na ang United States ay ang may pinakamataas na bilang ng diborsiyo. Lumalabas na ang epekto ng diborsiyo ang tunay na nakakaapekto sa mga kabataan.
*Ayon sa aming datos na nalakap, ang ilan sa mga epekto ng diborsiyo sa kabataan ay ang mga sumusunod:

 Kalusugan, asal, at emosyonal na problema
 Pagkahilig sa sex
 Maagang pag-aasawa
 Pagkakalulong sa masamang bisyo

Isang mainit na usapin ngayon ang pagsusulong ng Divorce Bill sa bansa. Sa Senado, Simbahan, Paaralan at maging sa ating tahanan ay napag uusapan o napagdidiskusyunan ang pagsusulong ng Diborsiyo. May iba na pinipilit ipagtanggol na dapat ng ipatupad ang Divoce bill ngunit mas marami parin ang sadyang naniniwala sa sagrado ng kasal.

*Ito ay ilan sa mga ugat o dahilan kung bakit may sang-ayon at di sang-ayon sa diborsiyo.

 Mataas na bilang ng pagmamaltrato ng asawa at mga anak
 Problemang pang pinansyalIV.Lagom ng natuklasan, konklusyon at rekomendasyon
V. Apendiks

1. Sang ayon ka ba sa pagpapatupad ng Diborsiyo sa Pilipinas ?
 OO
 HINDI

2. Ano sa tingin mo ang ugat ng pagsusulong ng Diborsiyo sa Pilipinas ?
 pambubugbog sa asawa
 kakulangan pang pinansyal
 adultery/pangangalunya
 kakulangan sa sex

3. Ano sa iyong palagay ang epekto ng diborsiyo sa pamilya lalo na sa mga anak?
 pagiging basagulero
 depression
 mababang tingin sa sarili
 walang direksyon ang buhay

4. Ano sa iyong palagay ang magiging epekto ng diborsiyo sa isang bansa ?
 Mas maraming kabataan ang makakatulong sa bayan.
 Mas maraming kabataan ang magiging problema ng bayan.

5. Sa iyong palagay, mas marami ba ang makikinabang kung ang diborsiyo ay magiging legal sa Pilipinas?
 OO
 HINDI

No comments:

Post a Comment